Elektromos feszültség, áram

Elektromos mezőben két pont között az elektromos feszültség (villamos feszültség) megadja, hogy mennyi munkát végez a mező egységnyi töltésen, míg a töltés az egyik pontból elmozdul a másikba. Mértékegysége tehát a joule/coulomb, amit voltnak neveznek. Valamely kijelölt viszonyítási ponthoz képest mért elektromos feszültséget elektromos potenciálnak nevezik. Nagyságától függően nevezik törpefeszültségnek, kisfeszültségnek, nagyfeszültségnek vagy különlegesen nagyfeszültségnek. Az áram mennyiségi jellemzésére az áramerősség nevű fizikai SI-alapegységet használjuk. Definíció szerint áramerősségen az áramvezető keresztmetszetén időegység alatt áthaladó elektromos töltés nagyságát értjük.

Rendezés:||
Mind | Oldalak:
  • AMI-310

    AMI3101.jpg

    Hordozható multifunkciós mérőműszer.

  • KTU-210-RF

    ktu210RF.jpg
    Vezeték nélküli külső érzékelő bemenet, áramerősség és feszültség mérése
Mind | Oldalak: